Language of document : ECLI:EU:T:2021:942


 


 A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) 2021. december 20i végzése – Niemelä és társai kontra EKB

(T321/17. sz. ügy)

„Megsemmisítés iránti kereset – Gazdaság és monetáris politika – A hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az EKB‑ra ruházott különleges felügyeleti feladatok – Valamely hitelintézet engedélyének visszavonásáról szóló határozat – A megtámadott jogi aktusnak az eljárás során történő felváltása – A jogvita tárgyának megszűnése – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság – Kártérítési kereset – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

1.      Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Az eljáráshoz fűződő érdek – Az Európai Központi Bank (EKB) valamely hitelintézet engedélyének visszavonásáról szóló határozata ellen benyújtott kereset – Hatályon kívül helyezett határozat, amelynek helyébe a felülvizsgálati eljárás keretében hozott, azonos tartalmú határozat lépett – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság

(EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés; a Törvényszék eljárási szabályzata, 131. cikk)

(lásd: 29., 34., 35., 50–52. és 55. pont)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A jogvita tárgyának megjelölése – A felhozott jogalapok rövid ismertetése – A kereset jogi alapja pontos megjelölésének és a felhozott jogalapokat kifejtő érvelésnek a keresetlevélben való hiánya – Elfogadhatatlanság

(a Bíróság alapokmánya, 21. cikk, első bekezdés, és 53. cikk, első bekezdés; a Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk, d) pont)

(lásd: 56., 60–64. pont)

Tárgy

Egyrészt a Nemea Bank plc hitelintézeti tevékenységének megkezdésére vonatkozó engedély visszavonásáról szóló, 2017. március 23‑i ECB/SSM/2017 ‑213800JENPXTUY75VSO/1 WHD‑2017‑0003 európai központi banki határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, másrészt az felpereseket állítólagosan ért kár megtérítése iránti az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kérelem.

Rendelkező rész

1)

A megsemmisítés iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék a kártérítési kérelmet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

3)

A Törvényszék Heikki Niemelät, Mika Lehtot, a Nemea plc t, a Nevestor SA t és a Nemea Bank plc t, valamint az Európai Központi Bankot (EKB) kötelezi a megsemmisítés iránti kérelemmel kapcsolatos saját költségeik viselésére.

4)

A Törvényszék a kártérítési kérelemmel összefüggésben Heikki Niemelät, Mika Lehtot, a Nemeat, a Nevestort és a Nemea Bankot kötelezi a saját költségeik, valamint az EKB részéről felmerült költségeik viselésére.

5)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.