Language of document : ECLI:EU:T:2021:942


 


 Sklep Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 20. decembra 2021 –
Niemelä in drugi/ECB

(Zadeva T321/17)

„Ničnostna tožba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Posebne naloge nadzora, prenesene na ECB – Sklep o odvzemu dovoljenja kreditne institucije – Nadomestitev izpodbijanega akta med postopkom – Prenehanje obstoja predmeta spora – Izguba pravnega interesa – Ustavitev postopka – Odškodninska tožba – Očitna nedopustnost

1.      Ničnostna tožba – Fizične ali pravne osebe – Pravni interes – Tožba zoper sklep Evropske centralne banke (ECB) o odvzemu dovoljenja kreditne institucije – Sklep, ki je bil razveljavljen in nadomeščen s sklepom z enako vsebino, sprejetim v postopka pregleda – Izguba pravnega interesa – Ustavitev postopka

(člen 263, četrti odstavek, PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 131)

(Glej točke 29, 34, 35, od 50 do 52 in 55.)

2.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Obličnostne zahteve – Označitev predmeta spora – Kratek povzetek navajanih razlogov – Neobstoj natančne navedbe pravne podlage tožbe in trditev v utemeljitev navedenih tožbenih razlogov v tožbi – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člena 21, prvi odstavek, in 53, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 76(d))

(Glej točke 56 in od 60 do 64.)

Predmet

Na eni strani predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Evropske centralne banke ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD 20170003 z dne 23. marca 2017, s katerim je bilo odvzeto dovoljenje banke Nemea Bank plc za dostop do dejavnosti kreditne institucije, in na drugi strani predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo škode, ki naj bi jo utrpele tožeče stranke.

Izrek

1.

Postopek s predlogom za razglasitev ničnosti se ustavi.

2.

Predlog za povračilo škode se zavrne kot očitno nedopusten.

3.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, družbi Nemea plc in Nevestor SA ter banka Nemea Bank plc in Evropska centralna banka (ECB) nosijo vsak svoje stroške v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti.

4.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, družbi Nemea in Nevestor ter banka Nemea Bank nosijo svoje stroške in stroške ECB v zvezi s predlogom za povračilo škode.

5.

Evropska komisija nosi svoje stroške.