Language of document :

A Törvényszék 2021. december 20-i végzése – Niemelä és társai kontra EKB

(T-321/17. sz. ügy)1

(„Megsemmisítés iránti kereset – Gazdaság- és monetáris politika – A hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az EKB-ra ruházott különleges felügyeleti feladatok – Valamely hitelintézet engedélyének visszavonásáról szóló határozat – A megtámadott jogi aktusnak az eljárás során történő felváltása – A jogvita tárgyának megszűnése – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság – Kártérítési kereset – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Heikki Niemelä (Ohain, Belgium), Mika Lehto (Espoo, Finnország), Nemea plc (St. Julians, Málta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (képviselő: A. Meriläinen ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: C. Hernández és A. Witte, meghatalmazotti minőségben, segítőjük: B. Schneider ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: A. Steiblytė és A. Nijenhuis, meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Nemea Bank plc hitelintézeti tevékenységének megkezdésére vonatkozó engedély visszavonásáról szóló, 2017. március 23-i ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017–0003 európai központi banki határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, másrészt az felpereseket állítólagosan ért kár megtérítése iránti az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kérelem.

A végzés rendelkező része

A megsemmisítés iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

A Törvényszék a kártérítési kérelmet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Törvényszék Heikki Niemelät, Mika Lehtot, a Nemea plc-t, a Nevestor SA-t és a Nemea Bank plc-t, valamint az Európai Központi Bankot (EKB) kötelezi a megsemmisítés iránti kérelemmel kapcsolatos saját költségeik viselésére.

A Törvényszék a kártérítési kérelemmel összefüggésben Heikki Niemelät, Mika Lehtot, a Nemeat, a Nevestort és a Nemea Bankot kötelezi a saját költségeik, valamint az EKB részéről felmerült költségeik viselésére.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 283., 2017.8.28.