Language of document :

2021 m. gruodžio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Niemelä ir kt. / ECB

(Byla T-321/17)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – Ekonominė ir pinigų politika – Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra – ECB patikėti specialūs priežiūros uždaviniai – Sprendimas panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą – Ginčijamo akto pakeitimas kitu aktu vykstant procesui – Ginčo dalyko išnykimas – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį praradimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Heikki Niemelä (Ohain, Belgija), Mika Lehto (Espas, Suomija), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians), atstovaujami advokato A. Meriläinen

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas C. Hernández Saseta ir A. Witte, padedamų advokato B. Schneider

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Steiblytės ir A. Nijenhuis

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. kovo 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003, kuriuo panaikinamas Nemea Bank plc kredito įstaigos veiklos leidimas ir, antra, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti ieškovų tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

Nebereikia priimti sprendimo dėl prašymo panaikinti.

Atmesti prašymą dėl žalos atlyginimo kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Nemea Bank plc ir Europos Centrinis Bankas (ECB) kiekvienas padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymu panaikinti.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor ir Nemea Bank padengia savo ir ECB patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymu atlyginti žalą.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 283, 2017 8 28.