Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tsjechië) op 19 februari 2021 – RegioJet/České dráhy

(Zaak C-104/21)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: RegioJet a. s.

Verwerende partij: České dráhy a.s.

Prejudiciële vragen

Zijn dragers van papieren reisinformatie in spoorwegstations dienstvoorzieningen in de zin van artikel 3, punt 11, van richtlijn 2012/341 ?

Is richtlijn 2012/34 overeenkomstig artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bindend voor České dráhy a. s. als staat in bredere zin? Kunnen entiteiten zich ten aanzien van České dráhy a. s. beroepen op de rechtstreekse werking van een op afwijkende wijze of niet in nationaal recht omgezette richtlijn?

____________

1 Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PB 2012, L 343, blz. 32).