Language of document :

Talan väckt den 15 januari 2010 - AB mot europeiska kommissionen

(Mål F-3/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: AB (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut meddelat av EG:s delegation i Laos den 4 februari 2009 genom vilket sökanden underrättades om att hans anställningsavtal som kontraktsanställd inte skulle förnyas, och av beslut meddelat av myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal som svar på sökandens klagomål

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de omtvistade besluten så att sökanden åter kan träda i tjänst på generaldirektoratet RELEX eller på europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som kommer att inrättas den 1 april 2010, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________