Language of document :

Tužba podnesena 22. prosinca 2017. – Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C-718/17)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Tokár i G. Wils, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi kako Mađarska – time što u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svaka tri mjeseca, nije priopćavala broj podnositelja zahtjeva koje može brzo premjestiti na svoje državno područje – nije ispunila obveze koje proizlaze iz članka 5. stavka 2. Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 i, slijedom toga, nije ispunila ni svoje ostale obveze u području premještanja propisane člankom 5. stavcima 4. do 11. iste odluke i da

Mađarskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Odluke koje je Vijeće donijelo u rujnu 2015., to jest Odluka Vijeća (EU) 2015/15231 i Odluka Vijeća (EU) 2015/16012 , uspostavile su sustav privremenog i iznimnog premještanja u sklopu kojeg su države članice preuzele obvezu premještanja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, s državnog područja Italije i Grčke.

Odluke Vijeća obvezivale su države članice da u svakom kvartalu ponude mjesta za smještaj podnositelja zahtjeva koji se mogu premjestiti, što je jamčilo brzu i organiziranu provedbu postupka premještanja. Iako su gotovo sve države članice premjestile podnositelje zahtjeva i preuzele obveze u tom području, Mađarska od početka sustava premještanja nije usvojila nikakve mjere.

Komisija je 16. lipnja 2017. protiv Mađarske pokrenula postupak zbog povrede obveze u pogledu Odluke Vijeća (EU) 2015/1601.

Smatrajući da odgovor Mađarske nije zadovoljavajući, Komisija je započela sa sljedećom fazom postupka zbog povrede obveze te joj je 26. srpnja 2017. uputila obrazloženo mišljenje.

Budući da je i odgovor na obrazloženo mišljenje smatrala nezadovoljavajućim, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom radi utvrđenja da Mađarska nije ispunila obveze koje ima u području premještanja.

____________

1 Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL 2015., L 239, str. 146.)

2 Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL 2015., L 248, str. 80.)