Language of document :

2017. december 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-718/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Tokár A. és G. Wils, meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság 2017. december 22-én benyújtott keresetében arra kérte a tisztelt Bíróságot, hogy

állapítsa meg, hogy Magyarország azzal, hogy nem jelezte rendszeres időközönként és legalább háromhavonta a területére rövid időn belül áthelyezhető kérelmezők megfelelő számát, megszegte az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 5. cikkének (2) bekezdéséből adódó kötelezettségeit, és következésképpen az előbb említett tanácsi határozat 5. cikkének (4)-(11) bekezdésében előírt további áthelyezési kötelezettségeit;

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács 2015 szeptemberében elfogadott két határozata, az (EU) 2015/15231 tanácsi határozat és az (EU) 2015/16012 tanácsi határozat ideiglenes és sürgős áthelyezési programot vezetett be, amelynek keretében a tagállamok kötelezettséget vállaltak nemzetközi védelemre szoruló személyek áthelyezésére Olaszország és Görögország területéről.

A Tanács határozata arra kötelezi a tagállamokat, hogy háromhavonta ajánljanak fel helyeket az áthelyezhető kérelmezők számára, és így biztosítsák az áthelyezési eljárás gyors és rendezett lefolytatását. Bár szinte minden tagállam helyezett át kérelmezőket és kötelezettségeket vállalt e téren, Magyarország az áthelyezési program kezdetétől semmilyen intézkedést nem tett.

A Bizottság 2017. június 16-án kötelezettség-szegési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen a Tanács (EU) 2015/1601 határozattal kapcsolatban.

Mivel a Magyarország által nyújtott választ nem tartotta, kielégítőnek, a Bizottság a kötelezettség-szegési eljárás következő szakaszába lépve, 2017. július 26-én indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak.

Mivel az indoklással ellátott véleményre nyújtott választ sem találta kielégítőnek, a Bizottság úgy határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja annak megállapítása céljából, hogy Magyarország nem teljesítette az áthelyezés terén rá vonatkozó kötelezettségeket.

____________

1 A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 tanácsi határozat; HL L 239., 146. o.

2 A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat; HL L 248., 80. o.