Language of document :

A Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által 2021. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IO kontra Wallonische Region

(C-23/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Gericht Erster Instanz Eupen

Az alapeljárás felei

Felperes: IO

Alperes: Wallonische Region

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a vonatkozó uniós jogi rendelkezésekkel, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49. cikkével (letelepedés szabadsága) és 56. cikkével (szolgáltatásnyújtás szabadsága) a Wallonische Region által alkalmazott olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a Belgiumtól eltérő uniós tagállamban letelepedett (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező) vállalkozás által a Belgiumban lakóhellyel rendelkező ügyvezető (vagy szabadfoglalkozású személy) rendelkezésére bocsátott külföldi társasági gépjárműnek új nyilvántartásba vételre vonatkozó kötelezettség nélküli használatát ahhoz a feltételhez köti, hogy ezen ügyvezetőnek (vagy szabadfoglalkozású személynek) a gépjárműben kell tartania a (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező) vállalkozás tanúsítványát vagy egy meghatalmazásról szóló igazolást (vagyis a 2001. július 20-i királyi rendelet 3. cikke 2. §-a 2. pontja értelmében vett tanúsítványt)?

Összeegyeztethető-e a vonatkozó uniós jogi rendelkezésekkel, különösen az EUMSZ 49. cikkel (letelepedés szabadsága) és az EUMSZ 56. cikkel (szolgáltatásnyújtás szabadsága) a Belgiumban lakóhellyel rendelkező ügyvezető tag rendelkezésére bocsátott, külföldön nyilvántartásba vett gépjármű azzal a feltétellel történő használata, hogy annak a vállalkozástól fizetésben vagy jövedelemben kell részesülnie?

A Wallonische Region által leírt és végrehajtott nemzeti szabályozás igazolható-e közbiztonsági követelményekkel vagy egyéb védelmi intézkedésekkel, és azon nemzeti szabályozás betartása, amelyet úgy kell értelmezni, hogy megköveteli mind a meghatalmazás igazolásának, mind pedig a jármű rendelkezésre bocsátása tanúsítványának a gépjárműben való tartását, szükséges-e a kitűzött cél eléréséhez, vagy azt máskülönben kevésbé szigorú és kevésbé formalista eszközökkel is el lehetett volna érni?

____________