Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Lennestadt (Saksa) on esittänyt 19.1.2021 – Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG v. NW

(asia C-30/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Lennestadt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Vastaaja: NW

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 1 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluu tuomioistuinmenettely, jonka valtiollinen yhtiö aloittaa sellaista luonnollista henkilöä vastaan, jolla on kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa, maksullisen tieosuuden luvattomasta käytöstä määrätyn rangaistusluonteisen maksun perimiseksi?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.