Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 19. janvārī iesniedza Amtsgericht Lennestadt (Vācija) – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG/NW

(Lieta C-30/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Lennestadt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Atbildētājs: NW

Prejudiciālie jautājumi

Vai [Regulas (ES) Nr. 1215/2012] 1 (2012. gada 12. decembris) 1. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesvedība, ko valsts uzņēmums uzsācis pret citā dalībvalstī dzīvojošu fizisku personu, lai piedzītu sodoša rakstura nodevu par maksas ceļa neatļautu lietošanu, ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).