Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München (Německo) dne 28. ledna 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG v. HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

(Věc C-44/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht München

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Žalované: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Předběžná otázka

Je s článkem 9 odst. 1 směrnice 2004/48/ES1 slučitelné, že v řízení o předběžné právní ochraně vrchní zemské soudy (Oberlandesgericht), které jsou příslušné v posledním stupni, v zásadě odmítají vydat předběžné opatření v souvislosti s porušením patentů, pokud sporný patent nebyl potvrzen v prvostupňovém námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45).