Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 11.2.2021 – WY

(asia C-85/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WY

Vastapuolena oleva viranomainen: Steiermärkische Landesregierung

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 21 artiklaa tulkittava siten, että silloin kun kyse on kansallisessa lainsäädännössä säädetystä kansalaisuuden menettämisestä ex lege ja siitä seuraavasta unionin kansalaisen aseman menettämisestä, kyseinen määräys on otettava huomioon yksittäistapauksen oikeasuhteisuuden tutkinnassa unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa Tjebbes ym.1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, ja että se voi olla esteenä kansalaisuuden menettämiselle, jos kansalainen on saanut takaisin aikaisemman kansalaisuutensa kansalaisuuden palauttamista koskevan ilmoituksen perusteella ja jos häntä uhkaavalla unionin kansalaisen aseman menettämisellä on merkittäviä vaikutuksia hänen perhe- ja työelämäänsä?

____________

1 EU:C:2019:189