Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 24. martā iesniedza tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Beļģija) – Christian Louboutin/Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

(Lieta C-184/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītājs: Christian Louboutin

Atbildētājas: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi 1 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka par preču zīmei identiska apzīmējuma izmantošanu reklāmā, kas publicēta vietnē, principā ir vainojams šīs vietnes operators, ja samērā informēta, uzmanīga un apdomīga interneta lietotāja uztverē šim operatoram ir bijusi aktīva loma šīs reklāmas izstrādē vai ka šāds interneta lietotājs šo reklāmu uztver kā daļu no šī operatora paša komercsaziņas?

Vai šādu uztveri ietekmēs:

- apstāklis, ka šis operators ir visdažādāko preču, tostarp reklāmā reklamēto preču kategorijas preču atpazīstams izplatītājs;

- vai apstāklis, ka šādi publicētas reklāmas augšdaļā ir atveidota šī operatora preču zīme, kas saistīta ar pakalpojumiem, ņemot vērā, ka šī preču zīme ir pazīstama kā izplatītāja preču zīme;

- vai arī apstāklis, ka šis operators līdzās šai [reklāmas] publicēšanai piedāvā pakalpojumus, ko tradicionāli piedāvā tās pašas kategorijas preču izplatītāji, kurā ietilpst reklāmā reklamētā prece?

Vai Regulas 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka preces, kas satur preču zīmei identisku apzīmējumu, nosūtīšana komercdarbībā un bez preču zīmes īpašnieka piekrišanas no galapatērētāja viedokļa ir izmantošana, kurā ir vainojams nosūtītājs vienīgi tad, ja nosūtītājs ir faktiski zinājis, ka šis apzīmējums ir piestiprināts precei?

Vai šāds nosūtītājs ir attiecīgā apzīmējuma izmantotājs, ja viņš pats vai ar viņu ekonomiski saistīts uzņēmums paziņo galapatērētājam, ka nodrošinās šo nosūtīšanu pēc tam, kad viņš pats vai ar viņu ekonomiski saistīts uzņēmums ir uzglabājis preci šādā nolūkā?

Vai šāds nosūtītājs ir attiecīgā apzīmējuma izmantotājs, ja viņš pats vai ar viņu ekonomiski saistīts uzņēmums iepriekš ir aktīvi piedalījies preces, kas ietver šo apzīmējumu, reklāmas publicēšanā savas komercdarbības ietvaros vai ir reģistrējis galapatērētāja pasūtījumu, pateicoties šai reklāmai?

____________

1 OV 2017, L 154, 1. lpp.