Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 oktober 2012 – De Roos - Le Large mot Kommissionen

(Mål F-50/10)(1 )

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på personaldomstolen i plenum har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 260, 25.9.2010 s. 27.