Language of document :

Kanne 1.7.2010 - Bermejo Garde v. Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea

(Asia F-51/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus yleisten asiain osaston johtajan virkaa koskevan viranhakuilmoituksen CES N:o 43/09, sekä kaikkien sen nojalla tehtyjen päätösten, kumoamisesta. Toisaalta vastaajan velvoittaminen maksamaan tietyn määrän vahingonkorvauksena kantajalle.

Vaatimukset

yleisten asiain osaston johtajan virkaa koskeva viranhakuilmoitus CES N:o 43/09, on kumottava

kaikki viranhakuilmoituksen CES N:o 43/09 nojalla tehdyt päätökset on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan 1000 euroa vahingonkorvauksena kantajalle

Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________