Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2019. uputio Amtsgericht Heilbronn (Njemačka) – kazneni postupak protiv ZW

(predmet C-454/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Heilbronn

Stranke glavnog postupka

ZW

Beteiligte Partei: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prethodna pitanja

Treba li europsko primarno i/ili sekundarno pravo, u ovom slučaju osobito Direktivu 2004/38/EZ1 , u smislu općeg prava građana Unije da se slobodno kreću i borave na državnom području država članica, tumačiti na način da obuhvaća i nacionalne kaznene odredbe?

U slučaju potvrdnog odgovora:

protivi li se tumačenju europskog primarnog i/ili sekundarnog prava primjena nacionalne kaznene odredbe kojom se sankcionira odvođenje djeteta od njegova skrbnika u inozemstvo ako se u odredbi ne pravi razlika s obzirom na to je li riječ o državama Europske unije ili trećim državama?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.)