Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Heilbronn - Njemačka) – kazneni postupak protiv ZW-a

(predmet C-454/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Članak 21. UFEU-a – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Kazneno djelo koje se posebno odnosi na međunarodnu otmicu maloljetnika – Ograničenje – Opravdanje – Zaštita djeteta – Proporcionalnost)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Heilbronn

Stranka glavnog kaznenog postupka

ZW

uz sudjelovanje: Staatsanwaltschaft Heilbronn,

Izreka

Članak 21. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi primjena zakonodavstva države članice na temelju kojeg činjenica da roditelj svoje dijete koje se nalazi u drugoj državi članici nije vratio određenom skrbniku podliježe kaznenim sankcijama čak i u slučaju da nije došlo do uporabe sile, prijetnje nanošenjem zla ili prijevare, dok je, kad se dijete nalazi na području prve države članice, ta činjenica kažnjiva samo u slučaju uporabe sile, prijetnje nanošenjem zla ili prijevare.

____________

1 SL C 280, 19. 8. 2019