Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2020. november 19-i ítélete (az Amtsgericht Heilbronn [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZW elleni büntetőeljárás

(C-454/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 21. cikk – A tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog – A kifejezetten a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó büntetőjogi büntethetőség – Korlátozás – Igazolás – A gyermek védelme – Arányosság)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Heilbronn

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

ZW

Az eljárásban részt vesz: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Rendelkező rész

Az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami jogszabály alkalmazása, amelynek értelmében az a tény, hogy a szülő nem adja át a másik tagállamban tartózkodó gyermekét a kijelölt gondnoknak, még akkor is büntetőjogi szankciókat von maga után, ha nem alkalmaznak erőszakot, súlyos hátránnyal való fenyegetést vagy megvesztegetést, míg ha a gyermek az első tagállam területén tartózkodik, ugyanezen tény csak akkor büntethető, ha erőszakot, súlyos hátránnyal fenyegetést vagy megvesztegetést alkalmaznak.

____________

1 HL C 280., 2019.8.19.