Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Heilbronn - Duitsland) – Strafzaak tegen ZW

(Zaak C-454/19)1

(Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Strafbaarstelling die specifiek betrekking heeft op de internationale ontvoering van minderjarigen – Beperking – Rechtvaardiging – Bescherming van het kind – Evenredigheid)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Heilbronn

Partij in de strafzaak

ZW

in tegenwoordigheid van: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Dictum

Artikel 21 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de toepassing van een wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan een ouder die zijn kind, dat zich in een andere lidstaat bevindt, onttrekt aan de aangewezen gezinsvoogd, strafbaar is zelfs indien er geen sprake is van geweld, bedreiging met een ernstig kwaad of een list, terwijl in een situatie waarin het kind zich op het grondgebied van de eerste lidstaat bevindt, ditzelfde feit slechts strafbaar is indien er sprake is van geweld, bedreiging met een ernstig kwaad of een list.

____________

1 PB C 280 van 19.8.2019.