Language of document :

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

L. A. GEELHOED

van 27 november 2003 (1)

Zaak C-463/02(Zie zaak C-381/01)1 – Oorspronkelijke taal: Nederlands.