Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 juni 2011 - Luigi Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-14/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Social säkerhet - Olycka - Förfarande för att fastställa en partiell, permanent invaliditet i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Varaktigheten av förfarandet - Talan om skadestånd - Uppenbart att talan saknar rättslig grund - Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ersättning av den skada sökanden lidit till följd av varaktigheten av förfarandet för fastsällande av en partiell invaliditet.

Avgörande

Luigi Marcuccios talan ogillas eftersom det är uppenbart att den saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio ska ersätta personaldomstolen med beloppet 1 000 euro i enlighet med artikel 94 i rättegångsreglerna.

____________

1 - EUT C 134, 22.5.2010, s. 54.