Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. oktoobri 2012. aasta määrus – Verstreken versus nõukogu

(kohtuasi F-16/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 134, 22.5.2010, lk 55.