Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18/10/2012 – Verstreken / Raad

(Zaak F-16/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 134 van 22/05/10, blz. 55.