Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 octombrie 2012 – Verstreken/Consiliul

(Cauza F-16/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 134, 22.5.10, p. 55.