Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 – Andres a další v. ECB

(Věc F-15/10)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Reforma systému sociálního zabezpečení – Zmrazení penzijního plánu – Provádění důchodového systému – Projednání s dozorčím výborem – Projednání s výborem zaměstnanců – Projednání s Generální radou – Projednání s Radou guvernérů – Čtvrtletní hodnocení penzijního plánu – Porušení pracovních podmínek – Zjevně nesprávné posouzení – Zásada proporcionality – Nabytá práva – Zásada právní jistoty a předvídatelnosti – Informační povinnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Andres a další (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: C. Kroppenstedt a F. Malfrère, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)Předmět věciNávrh na zrušení výplatních listin žalobců z června 2009, jakož i všech následujících a budoucích výplatních listin v rozsahu, ve kterém tyto výplatní listiny provádějí reformu důchodového systému přijatou dne 4. května 2009. A dále návrh směřující k náhradě žalobci utrpěné újmy.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Carlos Andres a 168 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vznikly Evropské centrální bance.