Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2013. aasta otsus – Andres jt versus EKP

(kohtuasi F-15/10)1

(Avalik teenistus – EKP töötajad – Pensioniskeemi reform – Pensioniplaani külmutamine – Pensioniskeemi rakendamine – Konsulteerimine järelevalvekomiteega – Konsulteerimine personalikomiteega – Konsulteerimine üldnõukoguga – Konsulteerimine Euroopa Keskpanga nõukoguga – Pensioniplaani hindamine kolme aasta järel – Töötingimuste rikkumine – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsuse põhimõte – Omandatud õigused – Õiguskindluse ja ettenähtavuse põhimõte – Teavitamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Carlos Andres jt (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: C. Kroppenstedt ja F. Malfrère, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Esiteks nõue tühistada hagejate 2009. aasta juuni palgalehed ja kõik hilisemad ning tulevased palgalehed osas, milles nendega rakendatakse 4. mail 2009 otsustatud pensionireformi. Teiseks nõue hüvitada hagejatele tekkinud kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Keskpanga kohtukulud välja C. Andres’ilt ja lisas nimeliselt ära toodud ülejäänud 168 hagejalt, kes ühtlasi kannavad ise oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 134, 22.5.2010, lk 54.