Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2013 – Andres și alții/BCE

(Cauza F-15/10)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Reforma sistemului de asigurări sociale – Înghețarea planului de pensii – Instituirea regimului de pensii – Consultarea comitetului de supraveghere – Consultarea comitetului pentru personal – Consultarea consiliului general – Consultarea consiliului guvernatorilor – Evaluare trienală a planului de pensii – Încălcarea condițiilor de angajare – Eroare vădită de apreciere – Principiul proporționalității – Drepturi dobândite – Principiul securității juridice și previzibilității – Obligația de informare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Carlos Andres și alții (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: C. Kroppenstedt și F. Malfrère, agenți asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a fişelor de salariu ale reclamanţilor pentru luna iunie 2009, precum şi a fişelor de salariu ulterioare şi viitoare, în măsura în care aceste fişe reprezintă aplicarea reformei regimului pensiilor aprobate la 4 mai 2009. Pe de altă parte, cererea de reparare a prejudiciului suferit de reclamanţiDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Andres și ceilalți 168 de reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile efectuate de Banca Centrală Europeană.