Language of document :

10. märtsil 2010 esitatud hagi - M. Almeida Campos jt versus nõukogu

(Kohtuasi F-16/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: M. Almeida Campos (Brüssel, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused jätta hagejad 2009. aastal palgaastmele AD12 edutamata ja vajalikus ulatuses otsused edutada samal aastal sellele palgaastmele ametnikud, kelle nimed on ära toodud 27. aprilli 2009. aasta personaliteates nr 97/09 ja 13. mai 2009. aasta personaliteates nr 93/09 avaldatud edutatud ametnike nimekirjas.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused jätta hagejad 2009. aastal palgaastmele AD12 edutamata;

tühistada vajalikus ulatuses otsused edutada 2009. aastal palgaastmele AD12 ametnikud, kelle nimed on ära toodud 27. aprilli 2009. aasta personaliteates nr 97/09 ja 13. mai 2009. aasta personaliteates nr 93/09 avaldatud edutatud ametnike nimekirjas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________