Language of document :

Kanne 10.3.2010 - M. Almeida Campos ym. v. neuvosto

(Asia F-16/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: M. Almeida Campos ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD12 vuoden 2009 ylennyskierroksella ja, siltä osin kuin on tarpeellista, niiden päätösten kumoaminen, joilla tähän palkkaluokkaan ylennettiin samalla ylennyskierroksella virkamiehet, joiden nimet mainitaan ylennettyjen virkamiesten luetteloissa, jotka julkaistiin 27.4.2009 päivätyssä henkilöstötiedotteessa nro 97/09 ja 13.5.2009 päivätyssä henkilöstötiedotteessa nro 93/09.

Vaatimukset

Päätökset, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD12 vuoden 2009 ylennyskierroksella, on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava päätökset, joilla ylennettiin palkkaluokkaan AD12 vuoden 2009 ylennyskierroksella virkamiehet, joiden nimet mainitaan ylennettyjen virkamiesten luetteloissa, jotka julkaistiin 27.4.2009 päivätyssä henkilöstötiedotteessa nro 97/09 ja 13.5.2009 päivätyssä henkilöstötiedotteessa nro 93/09

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________