Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 10. martā - M. Almeida Campos u.c./Padome

(lieta F-16/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: M. Almeida Campos (Brisele, Beļģija) u.c. (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2009. gada paaugstināšanu amatā, atcelšana un, ja nepieciešams, lēmumu paaugstināt amatā šajā pakāpē, īstenojot šo pašu paaugstināšanu amatā, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstos, kas publicēti 2009. gada 27. aprīļa PP Nr. 97/09 un 2009. gada 13. maija PP Nr. 93/09, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus nepaaugstināt prasītājus amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2009. gada paaugstināšanu amatā;

ja nepieciešams, atcelt lēmumus paaugstināt amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2009. gada paaugstināšanu amatā, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstos, kas publicēti 2009. gada 27. aprīļa PP Nr. 97/09 un 2009. gada 13. maija PP Nr. 93/09;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________