Language of document :

Žaloba podaná dne 26. února 2010 - Andres a další v. ECB

(Věc F-15/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Andres a další (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: M. Vandenbussche a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení výplatních pásek žalobců z června 2009, jakož i všech následujících a budoucích výplatních pásek v rozsahu, ve kterém tyto výplatní pásky představují zavádění reformy důchodových režimů přijaté dne 4. května 2009. A dále náhrada žalobci utrpěné újmy.

Návrhová žádání žalobců

zrušit výplatní pásky žalobců z června 2009 v rozsahu, ve kterém tyto pásky představují pro žalobce první provedení reformy důchodových režimů přijaté dne 4. května 2009 Radou guvernérů, jakož i zrušit v témže rozsahu všechny následující a budoucí výplatní pásky;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádostí o přezkum ("administrative review") a interních stížností ("grievance procedure") pocházející z 28. srpna a 17. prosince 2009;

uložit tak žalované uhradit rozdíl v odměně a důchodu vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 4. května 2009 oproti použití předchozího důchodového režimu. Tento rozdíl v odměně a důchodu musí být navýšen o úroky z prodlení počítané od 15. června 2009 a následně od 15. každého měsíce až do provedení úplné změny, přičemž tyto úroky budou stanoveny na úrovni sazby ECB navýšené o 3 body;

uložit žalované zaplatit náhradu za újmu utrpěnou z důvodu ztráty kupní síly, přičemž tato újma je předběžně odhadována ex aequo et bono na 1% měsíční odměny každého žalobce;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.

____________