Language of document :

Sag anlagt den 26. februar 2010 - Andres m.fl. mod ECB

(Sag F-15/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Carlos Andres m.fl. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved avocats M. Vandenbussche og L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af sagsøgernes lønsedler fra juni 2009, samt af alle tidligere og fremtidige lønsedler, for så vidt som disse lønsedler udgør iværksættelsen af den nye pensionsordning, der blev vedtaget den 4. maj 2009. Dels erstatning for den skade, som sagsøgerne har lidt.

Sagsøgernes påstande

Annullation af sagsøgernes lønsedler fra juni 2009, for så vidt som disse lønsedler i forhold til sagsøgerne udgør den første iværksættelse af den reform af pensionsordningen, som Styringsrådet vedtog den 4. maj 2009, samt annullation i samme omfang af alle tidligere og fremtidige lønsedler.

-    Om fornødent annulleres afslagene på en fornyet gennemgang ("administrative review") og afslagene på de interne klager ("grievance procedure") af henholdsvis 28. august og 17. december 2009.

-    Følgelig tilpligtes sagsøgte at betale den forskel i løn og pension, der følger af Styringsrådets afgørelse af 4. maj 2009, set i forhold til anvendelsen af den tidligere gældende pensionsordning. Denne forskel i løn og pension skal tillægges morarenter beregnet fra den 15. juni 2009 til den 15. i hver efterfølgende måned, indtil fuldstændig betaling sker, idet disse renter fastsættes til ECB's rentesats tillagt 3 point.

-    Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den forvoldte skade som følge af tab af købekraft, idet denne skade efter billighed og foreløbigt kan fastsættes til 1% af hver af sagsøgernes månedsløn.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________