Language of document :

Tožba, vložena 26. februarja 2010 - Andres in drugi proti ECB

(Zadeva F-15/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Andres in drugi (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: M. Vandenbussche in L. Levi, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za junij 2009 ter poznejših in bodočih v delu, v katerem pomenijo izvedbo reforme pokojninskega sistema, ki je bila sprejeta 4. maja 2009. Povračilo škode, ki je nastala tožečim strankam.

Predlogi tožečih strank

Plačilni listi za junij 2009 v delu, v katerem ti za tožeče stranke pomenijo začetek izvajanja reforme pokojninskega sistema, ki jo je Svet ECB sprejel 4. maja 2009, naj se razglasijo za nične, enako tudi vsi poznejši in bodoči plačilni listi;

odločbe o zavrnitvi zahtev za notranjo upravno presojo ("administrative review") in ugovorov ("grievance procedure") z dne 28. avgusta in 17. decembra 2009 naj se, če je treba, razglasijo za nične;

zato naj se toženi stranki naloži plačilo razlike med plačilom in pokojnino, ki izhaja iz zgoraj omenjenega sklepa Sveta ECB z dne 4. maja 2009, in plačilom in pokojnino ob uporabi prejšnjega pokojninskega sistema; tej razliki pri plačilu in pokojnini je treba prišteti zamudne obresti za obdobje od 15. junija 2009 in, nadalje, od 15. vsak mesec, do popolnega poplačila, pri čemer naj bo ta obrestna mera enaka obrestni meri ECB, povečani za tri odstotne točke;

toženi stranki naj se naloži plačilo škode in obresti za škodo, ki izvira iz izgube kupne moči, pri čemer začasno znaša ta škoda, ocenjena na podlagi načela ex aequo et bono, 1 % mesečnega plačila vsake tožeče stranke;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo škode.

____________