Language of document :

Kanne 25.2.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-14/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan toteamaan, että osittaisen työkyvyttömyyden tunnustamista koskevan menettelyn kesto oli kohtuuton, ja vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko

Vaatimukset

komission päätös, jossa hylättiin 30.1.2009 päivätty hakemus, on hylättävä

toimenpide, jolla hylättiin 20.7.2009 tehty valitus, joka koski 30.1.2009 päivätyn hakemuksen hylkäämisestä tehtyä päätöstä, on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava 6.11.2009 päivätty muistio ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562, jonka kantaja vastaanotti 16.12.2009

siltä osin kuin on tarpeellista, on vahvistettava, että sen menettelyn kesto oli enemmän kuin viisi vuotta, jossa kantajalle myönnettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 73 artiklassa taatut takeet liittyen tapaturmaan, johon hän joutui 12.9.2003

siltä osin kuin on tarpeellista, on todettava, että kyseessä olevan menettelyn kesto oli kohtuuton

komissio on velvoitettava maksamaan 10 000 euron suuruinen korvaus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle aiheutui perusteettomasti kyseessä olevan menettelyn kohtuuttoman keston takia; tämä summa voi olla suurempi tai pienempi sen mukaan, mitä virkamiestuomioistuin pitää kohtuullisena ja oikeudenmukaisena korvauksena

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sitä päivästä seuraavasta päivästä alkaen, jolloin komissio vastaanotti 30.1.2009 päivätyn hakemuksen, siihen päivään asti, kun 10 000 euron suuruinen summa maksetaan kokonaisuudessaan, 10 prosenttiyksikön vuosittaiset pääomitettavat viivästyskorot

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________