Language of document :

2010 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-14/10)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Lečė), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Per ilgos dalinio invalidumo nustatymo procedūros trukmės konstatavimas ir nuostolių už ieškovo patirtą žalą priteisimas iš atsakovės.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Komisijos sprendimą atmesti 2009 m. sausio 30 d. prašymą.

Panaikinti 2009 m. liepos 20 d. skundą, pareikštą dėl sprendimo atmesti 2009 m. sausio 30 d. prašymą, atmetimą.

Tiek, kiek reikalinga, panaikinti 2009 m. lapkričio 6 d. tarnybinį raštą ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562, kurį ieškovas gavo 2009 m. gruodžio 16 dieną.

Tiek, kiek reikalinga, konstatuoti faktą, kad procedūra dėl teisės aktais nustatytų garantijų, susijusių su nelaimingu atsitikimu, kurį ieškovas patyrė 2003 m. rugsėjo 12 d., suteikimo pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį trunka jau ilgiau kaip penkerius metus.

Tiek, kiek reikalinga, konstatuoti, kad nagrinėjamos procedūros trukmė viršijo protingą laikotarpį.

Priteisti iš Komisijos turtinės ir neturtinės žalos, kurią ieškovas patyrė dėl per ilgos šios procedūros trukmės, atlyginimą ir nurodyti sumokėti 10 000 eurų arba mažesnę ar didesnę sumą, kurią teismas laikytų tinkama ir teisingas.

Nurodyti Komisijai nuo dienos, einančios po tos, kurią Komisija gavo 2009 m. sausio 30 d. prašymą, iki faktinio 10 000 eurų sumos sumokėjimo dienos, mokėti ieškovui 10% metines palūkanas jas kasmet kapitalizuojant.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

____________