Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 12. februārī - Nicola/EIB

(lieta F-13/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvji - L. Isola, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2008. gadu gan tajā daļā, kas attiecas uz mērķiem, gan uz vērtējumu, un paaugstināšanu amatā, par kuru lēmums tika pieņemts 2009. gada 18. martā, kā arī piespriest atbildētājai atlīdzināt nodarīto morālo un materiālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 23. septembra pasākumu tiktāl, ciktāl Pārsūdzību izskatīšanas komiteja noraidīja prasītāja iesniegto apelāciju par 2008. gada novērtējuma ziņojumu;

atcelt novērtējuma ziņojumu par 2008. gadu gan tajā daļā, kas attiecas uz mērķiem, gan uz vērtējumu;

atcelt visus saistītos, izrietošos un pirms tam veiktos pasākumus, tostarp Personāldaļas direktorāta izdotās vadlīnijas, lai vērtējumu apkopotu, izmantojot vienu no pirmajiem alfabēta burtiem A vai B+, un paaugstināšanu amatā, par kuru lēmums tika pieņemts 2009. gada 18. martā, jo, pēc prasītāja vadītāju izteiktajiem uzskatiem, EIB viņu nebija ņēmusi vērā sadaļā "Paaugstināšana amatā no E līdz D pakāpei";

piespriest EIB atlīdzināt nodarīto morālo un materiālo kaitējumu un tiesāšanās izdevumus, kā arī samaksāt procentus un kompensāciju par naudas vērtības kritumu attiecībā uz piešķirtajām naudas summām.

____________