Language of document :

Acțiune introdusă la 12 februarie 2010 - Nicola/BEI

(Cauza F-13/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avvocato)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare pentru anul 2008, atât în partea referitoare la obiective, cât și în partea de evaluare, și a promovărilor decise la 18 martie 2009. În plus, obligarea pârâtei la repararea prejudiciului moral și material cauzat reclamantului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 23 septembrie 2009, în partea în care Comitetul de recurs a respins recursul reclamantului privind raportul de evaluare pentru 2008;

anularea raportului de evaluare pentru 2008, atât în partea referitoare la obiective, cât și în partea de evaluare;

anularea tuturor actelor conexe, subsecvente și de fundamentare, printre care instrucţiunile emise de Direcţia resurse umane pentru a rezuma evaluarea cu una dintre primele litere ale alfabetului și limitele cantitative impuse în ceea ce privește atribuirea unei evaluări A sau B+, și a promovărilor decise la 18 martie 2009, având în vedere că, în lumina aprecierii exprimate de superiorii reclamantului, BEI nu l-a luat în considerare la punctul "Promovarea de la funcţia E la funcţia D";

obligarea Băncii Europene de Investiții la repararea prejudiciului moral și material, precum și la plata cheltuielilor de judecată, a dobânzilor, în stabilirea cuantumului acordat ţinându-se seama și de reevaluarea monetară;

____________