Language of document :

Tožba, vložena 12. februarja 2010 - Nicola proti EIB

(Zadeva F-13/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti informativnega poročila za leto 2008, tako v delu v zvezi s cilji, kot v delu glede presoje in napredovanj, v zvezi s katerimi je bilo odločeno 18. marca 2009. Poleg tega, toženi stranki naj se naloži povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, povzročene tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Za ničnega naj se razglasi ukrep z dne 23. junija 2009 v delu v katerem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo tožeče stranke zoper informativno poročilo iz leta 2008;

za ničnega naj se razglasi informativno poročilo iz leta 2008, tako v delu glede ciljev, kot v delu glede presoje;

za nične naj se razglasijo vsi povezani, poznejši in prejšnji akti, med katerimi so smernice direktorata za kadrovske zadeve za sestavo mnenja z eno od prvih čerk abecede in količinskimi omejitvami, ki so določene pri presoji A ali B+, in napredovanja z dne 18. marca 2009, glede na to, da je, ob upoštevanju ocene nadrejenih tožeče stranke, EIB ni upoštevala pod točko "Promotions from Function E to D";

BEI naj se naloži vračilo nepremoženjske in premoženjske škode in plačilo stroškov postopka, obresti in revalorizacijo priznanega zneska.

____________