Language of document :

A Sąd Okręgowy w Łodzi (Lengyelország) által 2018. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Miasto Łowicz kontra Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(C-558/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Łodzi

Az alapeljárás felei

Felperes: Miasto Łowicz

Alperes: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, hogy a tagállamok abból eredő – az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükséges jogorvoslati lehetőségek megteremtésére vonatkozó – kötelezettségével ellentétesek azok a rendelkezések, amelyek jelentősen növelik a bírákkal szembeni független fegyelmi eljárás garanciái sérülésének kockázatát Lengyelországban azáltal, hogy

1)    lehetővé teszik a fegyelmi eljárások politikai befolyásolását,

2)    azzal a veszéllyel járnak, hogy a fegyelmi intézkedések rendszerét a bírósági határozatok tartalmának politikai ellenőrzésére használják fel, valamint

3)    lehetővé teszik, hogy a bírákkal szembeni fegyelmi eljárásokban bűncselekmény útján szerzett bizonyítékokat használjanak fel?

____________