Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. märtsi 2020. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Łodzi ja Sąd Okręgowy w Warszawie eelotsusetaotlused – Poola) – Miasto Łowicz versus Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) ja Prokurator Generalny, keda esindas Prokuratura Krajowa, varem Prokuratura Okręgowa w Płocku versus VX, WW, XV (C-563/18)

(liidetud kohtuasjad C-558/18 ja C-563/18)1

(Eelotsusetaotlus – ELL artikli 19 lõike 1 teine lõik – Õigusriik – Tõhus kohtulik kaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades – Kohtunike sõltumatuse põhimõte – Liikmesriigi kohtunike suhtes kehtiv distsiplinaarkord – Euroopa Kohtu pädevus – ELTL artikkel 267 – Vastuvõetavus – Tõlgendus, mis on vajalik selleks, et eelotsusetaotluse esitanud kohus saaks teha oma lahendi – Mõiste)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohtud

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

(kohtuasi C-558/18)

Kaebuse esitaja: Miasto Łowicz

Vastustaja: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

menetluses osalesid: Prokurator Generalny, keda esindas Prokuratura Krajowa, varem Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich

(kohtuasi C-563/18)

Kaebuse esitaja: Prokurator Generalny, keda esindas Prokuratura Krajowa, varem Prokuratura Okręgowa w Płocku

Vastustajad: VX, WW, XV

Resolutsioon

Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódźi regionaalne kohus, Poola) ja Sąd Okręgowy w Warszawie (Varssavi regionaalne kohus, Poola) 31. augusti 2018. aasta ja 4. septembri 2018. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused on vastuvõetamatud.

____________

1 ELT C 44, 4.2.2019.