Language of document :

Kanne 12.7.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-66/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodriguez, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" valintalautakunnan puheenjohtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin kutsumatta arvioitavaksi.

Vaatimukset

Ensisijaisesti

se 7.4.2011 tehty päätös on kumottava, jolla kantajalta evättiin oikeus osallistua kilpailun "EPSO/AST/111/10 - Palkkaluokan AST 1 sihteerit" arviointiin;

tämän perusteella on todettava, että kantaja on otettava uudelleen mainitulla kilpailulla käynnistettyyn palvelukseenottomenettelyyn järjestämällä tarvittaessa uusi arviointi;

jos ensisijaista vaatimusta ei hyväksytä (mikä ei kantajan mukaan ole mahdollista) vastaaja on toissijaisesti velvoitettava maksamaan korvauksena aineellisesta vahingosta summa, jonka määräksi vahvistetaan alustavasti ja kohtuuden mukaisesti 20 000 euroa, laillisine viivästyskorkoineen ratkaisun antamispäivästä lukien;

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä summa, jonka määräksi vahvistetaan alustavasti ja kohtuuden mukaisesti 20 000 euroa, laillisine viivästyskorkoineen ratkaisun antamispäivästä lukien:

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________