Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 marca 2012 r. – Schönberger przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-65/11)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1    Dz.U. C 252 z 27.8.2011, s. 57.