Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. januarja 2012 – Schreiber proti Komisiji

(Zadeva F-68/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

1UL C 282, 24.9.2011, str. 52.