Language of document :

Προσφυγή της 18ης Ιουλίου 2014 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

(Υπόθεση C-346/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: E. Manhaeve και G. Wilms)

Καθής: Δημοκρατία της Αυστρίας

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η καθής παρέβη τις υποχρεώσεις της από το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ, καθόσον δεν εφάρμοσε δεόντως τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 7, της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ 1 κατά την έγκριση της κατασκευής ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον ποταμό Schwarzer Sulm·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Αυστρία προσπαθεί να καταστρατηγήσει την απαγόρευση υποβαθμίσεως που κατοχυρώνεται, ως θεμελιώδης αρχή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της ως άνω οδηγίας, οπότε δεν τηρεί τις προϋποθέσεις της κατά το άρθρο 4, παράγραφος 7, της ίδιας οδηγίας απαλλαγής.

Το ότι η οδηγία έχει ratione temporis εφαρμογή θεμελιώνεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, κατά την οποία δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, διατάξεις οι οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας (άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ).

Στο πλαίσιο της νέας της αποφάσεως, η καθής στηρίχθηκε αποκλειστικώς σε μια τροποποιημένη αξιολόγηση της καταστάσεως των υδάτων του Schwarzer Sulm. Η εν λόγω μεταβληθείσα ταξινόμηση («καλή» κατάσταση των υδάτων αντί της «υψηλής») αντιφάσκει προς το αρχικό σχέδιο διαχειρίσεως. Οι διαπιστώσεις και οι αξιολογήσεις του σχεδίου διαχειρίσεως δεν μπορούν να μεταβληθούν συνεπεία μιας ad hoc διοικητικής αποφάσεως άνευ ετέρου, επί τη βάσει νέων κριτηρίων. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν εύκολα να καταστρατηγηθούν σημαντικές ουσιαστικού δικαίου διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, όπως εν προκειμένω η απαγόρευση υποβαθμίσεως, καθώς και σημαντικές διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία, όπως παραδείγματος χάριν τη συμμετοχή του κοινού.

____________

1 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, σ. 1).