Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 4. května 2016 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-346/14)1

„Nesplnění povinnosti státem – Článek 4 odst. 3 SEU – Článek 288 SFEU – Směrnice 2000/60/ES – Unijní činnost v oblasti vodní politiky – Článek 4 odst. 1 – Zamezení zhoršování stavu útvarů povrchové vody – Článek 4 odst. 7 – Výjimka ze zákazu zhoršování – Nadřazený veřejný zájem – Povolení výstavby vodní elektrárny na řece Schwarze Sulm (Rakousko) – Zhoršení stavu vod“

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve, C. Hermes a G. Wilms, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika (zástupce: C. Pesendorfer, zmocněnkyně)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Česká republika (zástupci: M. Smolek, Z. Petzl a J. Vláčil, zmocněnci)

Výrok

Žaloba se zamítá.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 361, 13.10.2014.