Language of document :

Žaloba podaná dne 1. srpna 2012 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-83/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupkyně: L. Levi, avocat)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí udělit žalobcům prémii na základě nového systému výkonnosti podle rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2010 a rozhodnutí řídícího výboru ze dne 9. listopadu 2010 a 16. listopadu 2010 a dále související návrh na uložení povinnosti žalované zaplatit rozdíl v odměně včetně úroků z prodlení a náhrady škody.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí udělit žalobcům prémii na základě nového systému výkonnosti podle rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2010 a rozhodnutí řídícího výboru ze dne 9. listopadu 2010 a 16. listopadu 2010, přičemž individuální vykonávací rozhodnutí je obsaženo ve výplatní pásce z dubna 2012 a dotčené osoby s ním byly seznámeny nejpozději dne 22. dubna 2012;

v této souvislosti,

uložit žalované povinnost zaplatit rozdíl v odměně vyplývající z rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2010 a rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2010 a 16. listopadu 2010 v poměru k předchozímu systému prémií; tento rozdíl v odměně se navýší o úroky z prodlení v sazbě ECB zvýšené o tři procentní body plynoucí od 22. dubna 2012 až do úplného zaplacení;

uložit žalované povinnost uhradit náhradu škody za újmu způsobenou ztrátou kupní síly, přičemž tato újma se ex aequo et bono prozatímně stanoví na 1,5 % měsíční odměny každého žalobce;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.