Language of document :

Kanne 3.8.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-85/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne päätöksestä, joka koskee ennen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelman tekemistä henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosta annettujen uusien yleisten määräysten nojalla

Vaatimukset

27.1.2012 tehty päätös kantajalle ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvittämisestä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla on kumottava

päätös, jolla on hylätty hänen 2.5.2012 tekemänsä valitus päätöksestä, jolla oli vahvistettu hänelle ennen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvitys unionin eläkejärjestelmässä, on tarpeen mukaan kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.