Language of document :

Talan väckt den 3 augusti 2012 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-85/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna tillgodoräknandet av de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstens tillträdande på grundval av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 27 januari 2012 att tillgodoräkna de pensionsrättigheter som sökanden hade förvärvat innan vederbörande tillträde tjänsten vid kommissionen, i enlighet med artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

vid behov ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 2 maj 2012 mot beslutet om fastställelse av sökandens pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstens tillträdande, inom unionens pensionssystem, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.