Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 – Bodson ym. v. EIP

(Asia F-83/12)1

(Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne – Palkka – EIP:n palkanlisiä koskevan järjestelmän uudistus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jean-Pierre Bodson ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja P. E. Partsch)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus päätöksistä soveltaa kantajiin palkanlisää uuden työsuoritusta koskevan järjestelmän perusteella, sellaisena kuin se seuraa hallintoneuvoston 14.12.2010 antamasta päätöksestä ja hallituksen 9.11.2010 ja 16.11.2011 antamista päätöksistä, ja toisaalta tästä seuraava vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan palkanero ja suorittamaan vahingonkorvausta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Jean-Pierre Bodson ja seitsemän muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan investointipankin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012, s. 34.